เนื้อหาส่วนของข่าวหรือประกาศ update ใหม่เกี่ยวกับร้านและบริการของเรา

การทำเลสิก คืออะไร

การทำเลสิกคืออะไร เลสิก เป็นวิธีการรักษาอาการผิดปกติของสายตา อีกแบบหนึ่ง ทางการแพทย์ เรียกว่า Lasik (Laser in-Situ Keratomileusis) โดยวิธีที่ใช้ คือ ใช้เทคโนโลยี เลเซอร์ [...]

Go to Top